top of page
מבנה התוכנית.jpeg

מבנה התוכנית

מדוע ללמוד את 16 הקווים המנחים לחיים מאושרים?

כמכלול, עם מגוון של טכניקות הכוללות תשומת לב מודעת, טכניקות קוגנטיביות, ואמנות יצירתית, הקווים המנחים מציעים נתיב עוצמתי אך נגיש להנאה מחיים מאושרים. חלק מהקווים המנחים, כמו טוב לב, נדיבות, ואומץ, מאוד מוכרים, ויש נטייה לקחת אותם כמובן מאליו. אחרים, כמו דיבור מיטיב, סליחה ונאמנות מציגים אתגרים מורכבים בחברה המודרנית, ודורשים התבוננות מעמיקה יותר. רבים מהקווים המנחים, כגון סבלנות, הכרת תודה ושירות מקבלים הבהרות מממצאים מדעיים חדשים שמדגימים את הדרך בה הם יכולים לעזור לנו לפתח חוזק וחוסן פנימי.

דרך השתתפות בסדנת 16 הקווים המנחים נגלה שאלה אינם מילים או רעיונות בלבד: הקווים המנחים נותנים השראה לעשיה בדרכים מיטיבות שמועילות לעצמנו ולאנשים בקרבתנו, וכך תורמים לקהילה ולסביבה.

הסדנאות מתקיימות במקומות שונים על פי הזמנת המארחים.

סדנאות 16 הקווים המנחים

סדנאות 16 הקווים המנחים מתקיימות בסביבה פתוחה ומחבקת, ומטרתן להציע: כלים והנחיות מעשיות, השראה וקהילה שתומכת בתהליך גילוי האושר והמשמעות והעצמתם בחיי היומיום.

הסדנאות מספקות הזדמנות להתבוננות אישית ולמידה במסגרת השתתפות בקבוצה קטנה של ׭נשים עם תחום עניין משותף. בהקשר של 16 הקווים המנחים וארבעת נושאי החכמה, נחקור את ההבנה שיש לנו את עצמנו, מערכות היחסים ועולמנו, באמצעות שיטות חוויתיות כמו: הרהור מעמיק, עבודה בזוגות ובקבוצות. חקירה זו נתמכת בשימוש בתמונות, ציטוטים, מוסיקה, סרטונים ויצירות אמנות אחרות.

שלב ראשון: היכרות עם 16 הקווים המנחים

סדנה הכוללת 12 שעות לימוד, בה נכיר את הבסיס הפילוסופי של 16 הקווים המנחים ונלמד אותם ואת ארבעת נושאי החוכמה. נבסס את תרגול המדיטציה ותשומת הלב הקשובה, נקבל כלים מעשיים להתמודדות עם אתגרי החיים ונכיר כלים לחקירה אישית.

שלב הבסיס (בוב): תכנית המשך ל-16 הקווים המנחים

סדרת מפגשי לימוד שבועיים באורך שעתיים, המתרחשים בדרך כלל לאחר סיום שלב 1, למשך 10 שבועות. זוהי הזדמנות נהדרת להטמיע ולהעמיק בחקירת 16 הקווים המנחים וישומם בחיי היומיום, באמצעות דפי עבודה שבועיים, פרויקט קהילתי, מסגרת לתרגול תשומת לב קשובה ועוד.

שלב שני: יישום 16 הקווים המנחים לחיים: כלים, שיטות ותרגול

סדנה הכוללת 12 שעות לימוד, הפתוחה למי שהשתתפו בשלב 1 ובשלב ה--BOB, המציעה הרחבה נוספת המובילה לאושר ומשמעות בחיינו באמצעות חקירת השיטות והכלים לשיתוף 16 הקווים המנחים עם עוד ׭נשים בסביבתנו.

bottom of page