top of page

דיבור מטיב

ההשקפה של 16 הקווים המנחים על

מילים! לאהוב או לשנוא אותן. זה מרגיש לעיתים שאנחנו טובע׊׉ ברעש שהן מייצרות - לא רק באוזננו או על-גבי הדף, אלא גם בראשנו. בכוחן לרומם או להפיל אותנו, לשחרר וללכוד. הן מייצרות חברויות ואויב׊׉. ביכולתן להעניק לנו עושר גדול ולגרום לנו להפסיד את כל שברשותנו. כוחו של הדיבור עצום כל כך עד שאין מספיק מילים לתאר זאת.

מיד כאשר ילד׌ לומד׍ לדבר, חיי׎ ומערכות היחסים של׎ משתנים ומגיעות אינספור בחירות יומיות. האם לדבר בקול רם או שקט, מהר או לאט. באילו מילים להשתמש. מתי לדבר ומתי לשתוק. אנו לומד׊׉ איך להשתמש בדיבור באמצעות ניסוי וטעיה וכך יוצר׊׉ את האופן ואת הסגנון שיגדירו את האישיות שלנו ויעצבו את חיינו.


דיבור מיטיב הוא ההתחייבות לעשות שימוש מושכל במילים, באופן שיביא שלווה ושמחה לנו ול׭נשים שסביבנו. המשמעות היא להשתמש בדיבור המיטיב על מנת לפוגג פחדים, להביא תקווה, לגרום ל׭נשים לצחוק ולחוש קרוב׊׉ יותר זה לזו. כך אנו חולק׊׉ את מי שאנחנו.

דיבור מטיב

לדבר בתבונה וברגישות

דיבור מטיב

מדיטציה על

00:00 / 20:00

דיבור מטיב

היתרונות של

  • דיבור מיטיב יכול למנוע מאיתנו להכנס לוויכוחים ומצבים שנתחרט עליהם מאוחר יותר

  • לדיבור מיטיב יש את הפוטנציאל לאפשר לנו לפתח מערכות יחסים וחברויות הרמוניות, רגישות וחמות

  • דיבור מיטיב יכול לפתח את הכישורים לדעת איך, עם מי ומתי לשתף את מחשבותינו ורגשותינו

הידעת?

מחקר במרכז לטכנולוגיה בג'ורג'יה מצא שרכילות מהווה 15% מאי-מיילים במשרד, ופי 2.7 פעמים יותר סבירה להיות שלילית. עוד מחקר מאוניברסיטת חרונינגן מצא שרכילות גורמת להתעוררות רגשות של מבוכה-עצמית.

"פתח׊ את פיך, רק אם מה שאת׌ עומד׍ להגיד יותר יפהפה משקט."

פתגם ערבי

"לפני שאת׌ מדבר׍, תנ׊ למילותיך לעבור דרך שלושה שערים.
בשער הראשון שאל׊ את עצמך, האם זה נכון?
בשער השני, שאל׊ האם זה הכרחי? בשער השלישי, שאל׊ האם זה מועיל?"

רומי

bottom of page