top of page
מבנה התוכנית.jpeg

מה זה בוב?

בוב היא סדרת מפגשי-לימוד עוקבים, המיועדים להתחיל זמן קצר לאחר סיום סדנת 16 הקווים המנחים שלב 1, שמספקת למשתתפ׊׉ הזדמנות להטמיע את החוויה וההבנה שרכשו בסדנה בחיי היומיום. הניסיון מוכיח שזו גם דרך מועילה להנות מתמיכה הדדית בקהילת 16 הקווים המנחים.
השלמת הבוב היא שלב ביניים הנחוץ להשתתפות בסדנת 16 הקווים המנחים שלב 2. יש להשתתף בלפחות שמונה מתוך עשרת מפגשי הבוב.

בוב

בניית הבסיס

מה מציע הבוב?

השתתפות בבוב זו דרך נהדרת עבורנו לעסוק באופן סדיר, עם מחוייבות מתמשכת, בהרחבת חקר ההרהורים המעמיקים והכלים החווייתיים שהוצגו בסדנת שלב 1. במקביל יש בידינו את ההזדמנות להעמיק את הקשר עם חברי וחברות הקבוצה. תוצאה סופית חשובה של תכנית הבוב היא הפרויקט הקהילתי המשותף שאותו נתכנן ונוציא לפועל כקבוצה.

את הבוב ינחו מנחים ומנחות שהוסמכו ללמד את תכנית 16 הקווים המנחים. הבוב יציע:

 

  • דפי עבודה שבועיים (התחייבות ל-10 דקות יומיות)

  • תמיכה והקצאת זמן שבועי לתכנון וליישום פרויקט קהילתי, בהשראת 16 הקווים המנחים

  • מסגרת מחזקת ותומכת להמשך התרגול של מדיטציה ומיינדפולנס

  • העמקה נוספת בתרגול באמצעות הרהור מעמיק, כלים מעשיים ופעילות יצירתית, המספקות את היסודות לחקירה עצמית והבנה של 16 הקווים המנחים וארבעת נושאי החכמה

  • שיח קבוצתי במסגרת מלאה ומצומצמת, כדי לחלוק רעיונות ותובנות 

מתי מתקיים הבוב ואיך נרשמים?

הבוב בדרך כלל מתחיל ישירות לאחר סדנת 16 הקווים המנחים שלב 1.
אם הבוב כבר מאורגן, המנח׊׉ של סדנת שלב 1 יספקו את המידע, יאפשרו הרשמה ויבטיחו שהכל מאורגן מבחינה מעשית. 
אם הבוב עדיין לא מאורגן, המנח׊׉ של סדנת שלב 1 יציגו אפשרויות חלופיות.
הבוב מורכב מ-20 שעות התקשרות. שעות אלה מיועדות לשמש למפגש שבועי בן שעתיים ברצף של 10 שבועות. הבוב נועד לפעילות במסגרת קבוצות קטנות של 5-15 בוגרי סדנת שלב 1, שיקבלו חבילת-לימודים להורדה ולהדפסה בבית, בנוסף לתמיכה שבועית רצופה מהמנחה של שלב 1. 
6 מתוך 10 השבועות נועדו להתקיים פנים אל פנים, כשארבעת הנותרים יכולים להתבצע בבית. לחילופין, הבוב יכול להתקיים ב-10 מפגשים פנים אל פנים. בנסיבות מיוחדות הבוב יתקיים כל כולו באופן מקוון באמצעות זום או פלטפורמה וירטואלית דומה. קיים דגש חזק על הפרויקט הקהילתי המשותף, שהוא תוצאה חשובה של כל בוב.

bottom of page