top of page

חדווה

ההשקפה של 16 הקווים המנחים על

חדווה היא הטעם הנפלא שאנו חש׊׉ כשקורה משהו טוב. הדאגות מתפוגגות, התסכול מתאדה והכעס נעלם. כאשר תינוק׮ נולד׌ בבטחה או חבר׌ עובר׍ בהצלחה את הבחינות, כאשר בעיה נפתרת או מגיעים לפשרה בסכסוך. החדווה פותחת את הלב.


חדווה יכולה לשנות את תודעתנו ולשנות את חיינו. היא שיקוי שמשכך את כאבי הקנאה ומסיט את פגעי הדיכאון. היא מקרבת אותנו ל׭נשים שאנחנו אוהב׊׉ ומקלה על הקשיים שיש לנו עם אות׋ ׭נשים שרחוק׊׉ מאיתנו.


זה הגיוני כל כך לתרגל את אומנות השמחה בשמחתו של הזולת ולכן זה מוזר שלעתים קרובות אנו מפספס׊׉ זאת. מדוע אנחנו לפעמים מתייחס׊׉ לחדשות רעות יותר מאשר לחדשות טובות? מדוע אנו מתפת׊׉ להתעכב על מה שמשתבש ולא על מה שעובד כשורה? אחד גורר אותנו למטה, השני מרים אותנו.

יש לנו בחירה במה להזין את ליבנו ואת תודעתנו. אם נוכל ללמוד להתעכב על סיפורים והישגים חיוביים, נמשוך לחיינו ולחיי אחר׊׉ אושר רב יותר במהירות.

חדווה

שמחה במזל׋ הטוב של אחר׊׉

חדווה

מדיטציה על

00:00 / 20:18

חדווה

היתרונות של

  • חדווה יכולה לרומם את רוחנו, ולהביא לנו נינוחות ושמחה כמעט בכל מצב.

  • חדווה יכולה לערער כל נטייה לקנאה וצרות עין, בנוסף לאי הנוחות והכאב שהן מביאות.

  • לחדווה יש את הפוטנציאל להפחית את ההתרכזות בַּעצמי ואת הדיכאון, באמצעות העברת המיקוד מעצמנו למיקוד באחר׊׉.

הידעת?

מדוע לפעמים ׭נשים בוכ׊׉ כשה׋ חש׊׉ חדווה עזה? על פי מדענים מאוניברסיטת ייל, 'דמעות של שמחה' יכולות להיות הניסיון של גופנו לנטרל רגש מציף - כמו אופוריה - כדי לעזור לנו להשיב את האיזון הרגשי שלנו באופן מיטיב.

"להיות עשיר׌ בהערצה ומשוחרר׍ מקנאה, לשמוח בטובת׋ של אחר׊׉ - אלה המתנות שכסף אינו יכול לקנות."

רוברט לואיס סטיבנסון

"בחלוף הזמן למד לבי לקרון לאור טובת הזולת ולהימס על צערו."

הומר

bottom of page