top of page

נדיבות

ההשקפה של 16 הקווים המנחים על

מזוויות מסוימות נדמה שנתיב הנדיבות הוא מעין התנהגות משוגעת ומנוגדת לכל הגיון תרבותי. במקום לשמור על הזמן, האנרגיה והרכוש שלנו עבור עצמנו, אנחנו נותנ׊׉ אותם. יש משהו מאד עוצמתי בבחירה לעשות זאת. זו התרחקות מהותית מהעולם המוגבל של "אני" ו"שלי".


נדיבות מוגדרת כרצון להיטיב עם האחר׍. לרוב העיקר אינו גודל המתנה או המחווה, אלא המסר שמתלווה אל הנתינה. הלב יודע זאת באופן מיידי וברור. אנו חש׊׉ באי הנוחות כאשר הנתינה נעשית ממניע סמוי ושומר׊׉ את הערכתנו לאדם המסוגל לתת בלי לחפש תמורה.


סביר להניח שברמה מסוימת כל אחד ואחת יכול׊׉ להפגין נדיבות, כלפי בנ׊׍ משפחה, חבר׊׉ או בעל חיים אהוב. השאלה הנשאלת היא האם אנו בוחר׊׉ להתעלות מעבר לכך? האם ברצוננו ללמוד לפתוח את הלב והיד באופן רחב יותר ולחלוק באופן נדיב יותר את הזמן, האנרגיות, הכישורים והרכוש שברשותנו? זוהי החלטה משמעותית לגבי הכיוון אליו נרצה לנתב את חיינו.

נדיבות

לתת בלי לצפות לדבר בתמורה

נדיבות

מדיטציה על

00:00 / 19:41

נדיבות

היתרונות של

  • לנדיבות יש את הפוטנציאל לשחרר אותנו מהתמקדות כפייתית ומוגבלת ב'אני' ו'שלי'

  • הנדיבות יכולה לקדם הנאה של שיתוף זמן, אנרגיה, כישורים ורכוש

  • נדיבות יכולה לפתח בטחון וחדווה ביכולת שלנו להועיל לאחרי׊׉

הידעת?

מודלים מתמטיים משערים ומחקרים מאשרים, שנדיבות היא מאפיין חיוני של אסטרטגיות מנצחות במשחקים החוקרים אינטראקציות אנושיות. 'התנהגות פרו-חברתית' התפתחה בתוך מסגרת של הדדיות ישירה או עקיפה, וזו האחרונה אולי אף סיפקה את הלחצים הבחירתיים לאינטליגנציה חברתית ולשפות.

מחקרים עדכניים מראים ש׭נשים המספק׊׉ תמיכה חברתית לאחר׊׉ נהנ׊׉ מלחץ דם נמוך יותר, דבר המצביע על תועלת פסיכולוגית ישירה לאלו הנותנ׊׉ מעצמ׋.

"בנתינה אנו מקבל׊׉."

פרנסיס הקדוש מאסיסי

"יותר מידי ויתרו על נדיבות, כדי לתרגל צדקה."

אלבר קאמי

bottom of page