top of page

עקרונות

ההשקפה של 16 הקווים המנחים על

אילו היינו מקבל׊׉ דף ריק, כמה היינו מסוגל׊׉ באמת לערוך רשימה של המנחים אותנו בחיינו? חיי היום יום תובעניים כל כך, שלעיתים זה מרגיש שרק להגיב כמיטב יכולתנו לכל מה שקורה, בתקווה שהכל יסתדר, זה מעל ומעבר למתבקש.

למרות זאת, לרובנו יש הרבה עקרונות, אפילו אם איננו מודע׊׉ אליהם. מה מרגיז אותנו או מלבה את האש בתוכנו? כעס הוא לעיתים סימן שאחד העקרונות שאנו אוחז׊׉ בחוזקה, נפרץ. זה נוגע במשהו שאומר ״לא!״. אנו עלול׊׉ להיות מופתע׊׉ מהתשוקה והעוצמה שחיות בתוכנו.


עקרונות מעניקים לנו כוח. הם מהווים את הבסיס שממנו אנו מקבל׊׉ כוח ואנרגיה לגבש עמדה לגבי דברים שחשובים לנו. הם שומרים את השאיפות שלנו במסלולן. כמו החישור בגלגל האופניים, הם מעניקים יציבות ועוזרים לנו לנוע קדימה באופן תכליתי. מה נוכל כל אחד ואחת מאיתנו לעשות כדי להיות נאמנ׊׉ לעקרונות שלנו ולהשתמש בהם בצורה מושכלת על מנת לבנות חיים טובים יותר?

עקרונות

ערכים פנימיים יציבים וכנים, ולהימנע מהשפעות שליליות

עקרונות

מדיטציה על

00:00 / 01:04

עקרונות

היתרונות של

  • אנחנו בוחר׊׉ עבור עצמנו, מתוך שיקול דעת ובתכליתיות.

  • אנו מגינ׊׉ על עצמנו ועל אחר׊׉ בזמנים קשים.

  • אנו מפתח׊׉ את הקול האישי, הפוטנציאל והעוצמה האישיים שלנו.

הידעת?


מחקר מצא עדויות לכך שלהדחקה של חמלה יש מחיר. היא יוצרת דיסוננס בין זהותנו המוסרית ועקרונותינו המוסריים. הניסיון להיות פחות חומל׊׉ מוביל לסכסוך פנימי, בין הוקרה של מוסריות וציות לכללינו המוסריים ואנו מרגיש׊׉ שעלינו להתפשר מהותית בין השניים. לכן, ׭נשים פותרים את הסכסוך הזה או בנתינת חשיבות פחותה למוסר, או בהרפיית דבקותם לעקרונות מוסריים.

"ללמוד את כל התלמוד זה הישג גדול, ללמוד מעלה אחת טובה - זה הישג גדול יותר."

פתגם ביידיש

"לעולם, לעולם אל תפחד׊ לעשות מה שנכון, במיוחד אם רווחתו של אדם או חיה נמצאת בסכנה.
עונשי החברה הם קטנים לעומת הפצעים שאנו מסבים לנשמתנו כאשר אנו מפנ׊׉ את מבטנו לכיוון השני."

מרטין לותר קינג ג'וניור

bottom of page