top of page

                כשחולמים לבד, חולמים.
כשחולמים ביחד -
             מתעוררים.

בית חולמים

עמותת בית חולמים פועלת בתחומי הרוח והחברה לבניה מחדש של הסולדיריות החברתית. באמצעות שילוב של פילוסופיות ופרקטיקות מערביות ומזרחיות ומודלים מקצועיים חדשניים ואקטיביסטיים שפיתחה, פועלת העמותה לסיוע לאוכלוסיות מוחלשות בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות. 

מטרות העמותה

יצירת שיח מקרב ומגשר בין מערכות האמונה השונות

להקים רשת של "בתי חולמ׊׉" - מרכזים רוחניים לריפוי והחלמת גופנפש

טיפוח תרבות של חמלה ואי-אלימות

חינוך לאורח חיים בריא ושמירה על איכות הסביבה

חתירה אקטיבית למען צדק חברתי ולשמירה על ערכי דמוקרטיה וזכויות אדם

מה אנחנו עושים

מועצת
שפ״ע

Shefa.png

מועצה רוחנית
לשלום פנימי ועולמי

בית הספר
לאקטיביזם חומל

בית־ספר לפיתוח והטמעת תוכניות  חברתיות חדשניות ואקטיביסטיות

קסם
חברתי

קהילות סיוע מחוללות-שינוי

תנועה חברתית להפגת הבדידות ולסיוע לא.נשים החיים בעוני

bottom of page