top of page

נושא החכמה הראשון

הדרך בה אנו חושב׊׉

ענווה

להיות מוכנ׊׉ ומסוגל׊׉ ללמוד מאחר׊׉

סבלנות

לפתח תודעה שְלווה ורחבה

שביעות רצון

אמנות היכולת להיות מרוצ׊׉ ממי שאנחנו וממה שיש לנו

חדווה

שמחה במזל׋ הטוב של אחר׊׉

"הביט׊ במחשבות שלכ׋, כי הן הופכות למילים.
הביט׊ במילים, כי הן הופכות למעשים.
הביט׊ במעשים שלכ׋, מכיוון שהם הופכים להרגלים.
הביט׊ בהרגלים, כי הם הופכים לאופי.
הביט׊ באופי שלכ׋, כי זה הופך להיות הגורל שלכ׋."

מחבר לא ידוע

הדרך בה אנו חושב׊׉ טמונה בשורש כל מילה שאנו אומר׊׉ וכל פעולה שאנו מבצע׊׉ - היכן אנו חי׊׉, את מי אנו בוחר׊׉ כחבר׊׉, איזו עבודה אנו עוש׊׉ ואיך אנחנו מבל׊׉ את זמננו. מחשבותינו מעצבות את חיינו מימי ילדותינו המוקדמים ביותר ועד יום מותנו. מסיבה זו, ההכרה בכוחה של התודעה היא הנושא החשוב ביותר העומד בבסיס 16 הקווים המנחים לחיים.

האינסטינקט הטבעי הוא לחוות את העולם כמשהו שנמצא 'שם בחוץ'. ההתמקדות הזו בנסיבות החיצוניות הופכת אותנו לפגיע׊׉ לעליות ולמורדות של הנסיבות, שלעולם אינן יכולות להיות אך ורק לטובתנו. עם זאת, אם נבדוק יותר לעומק, נגלה שחווית העולם שלנו מושפעת באופן משמעותי ממה שקורה 'בפנים' וממצב תודעתנו.

באחד מהימים, לראות גבר ואישה שמתחבקים ברבים, יכול לגרום לנו להרגיש נינוח׊׉ ומאושר׊׉. ביום אחר, אנו עשוי׊׉ להרגיש קנאה ואומללות. אנו גם מושפע׊׉ מההתניה התרבותית שלנו. במדינה אחת, חיבוק בין גבר לאישה, בין אם הם נשואים ובין אם לאו, נחשב למפגן חיבה טבעי. באחרת, זה עשוי להיחשב בלתי מוסרי ולא מקובל. התגובות הרגשיות שלנו מונַעות על ידי תערובת מורכבת של חוויות, עמדות ואמונות.

אם נעצור לרגע כדי לשקול, נוכל לזהות שמאחורי כל רגש מסתתרת מחשבה. לעתים קרובות איננו מודע׊׉ לכך מכיוון שהאירועים מתרחשים כה מהר. התפרצות כעס עשויה לנבוע מהמחשבה, "האדם הזה מפחיד אותי", "אני עומד להיפגע", או "אני לא מצליחה להשיג את מה שאני רוצה". כשאנחנו בדיכאון, המחשבות יכולות להיערם ללא הפוגה: "אני לא מספיק טוב", "עשיתי בלגן אטומי", "אף אחד לא אוהב אותי" או "זה לעולם לא יסתיים." גם אם המחשבות מוגזמות או לא נכונות, לתודעה שלנו יש את הכוח ליצור ספירַלָה של סבל ואי שביעות רצון שנעה כלפי מטה.

אולם, גם שם טמונה הזדמנות. כמו שספורטאית מאמנת את גופה, כך אנו יכול׊׉ לאמן ולהתמיר את תודעתנו, ובכך לשנות את דפוסינו הרגילים ולחקור דרכים חדשות לחיות. טיפוח ענווה, סבלנות, שביעות רצון וחדווה מציעים לנו ארבע דרכים לעשות זאת.

bottom of page