top of page

נושא החכמה השני

הדרך בה אנו פועל׊׉

טוב לב

להיות חברי׮, אכפתי׮ ומתחשב׮

כנות

לפעול בשקיפות ובהוגנות

נדיבות

לתת בלי לצפות לדבר בתמורה

דיבור מטיב

לדבר בתבונה וברגישות

"אם את׌ חושב׍ שאת׌ קטנ׌ מכדי לגרום לשינוי, נס׊ לישון עם יתוש בחדר"

הדלאי למה

חיי אנוש מורכבים ממיליוני פעולות של הגוף, הדיבור והתודעה שמתבצעות בכל רגע מיום שנולדנו ועד לשנייה שבה אנו נושמ׊׉ את נשימתנו האחרונה. הדרכים בהן אנו בוחר׊׉ לפעול מגדירות וצובעות את איכות חיינו ואת החוויות שלנו.

לפני פעולה משמעותית, כמו בחירת עבודה, מקום מגורים או כניסה למערכת יחסים חדשה, רובנו נהרהר בזהירות האם סביר שפעולה זו תוביל אותנו לאושר אותו אנו מחפש׊׉. אפילו כשאנו מתכננ׊׉ חופשה, אנו חוקר׊׉ אם היא תספק לנו את הנוחות, הפעילויות, והחברה הטובה לה אנו זקוק׊׉. קודם אנו חושב׊׉, ואז פועלות. עם זאת, אנו מבצע׊׉ אינספור פעולות קטנות מידי יום שאינן מקבלות את אותה תשומת הלב הממוקדת.

פעולות קטנות רבות מונעות מכח ההרגל. סביר להניח שמסיבה זו אנו מבקר׊׉ בקביעות בחנויות ובמסעדות מסוימות, מחפש׊׉ או נמנע׊׉ מסוגים מסוימים של ׭נשים או קורא׊׉ עיתון מסוים. משנות ילדותנו המוקדמות ביותר, אנו מאמצ׊׉ תבניות התנהגות, ואלו מובילות לתוצאות תואמות. בדיוק כמו שצריך זרעי תפוח כדי לגדל עץ תפוח, התוצאות של פעולותינו תואמות לסיבות שאנו יוצר׊׉. אבל באיזו תכיפות אנו בוחנ׊׉ את ההרגלים והתבניות שלנו ובודק׊׉ אם הם מובילים לתוצאות שאנו מחפש׊׉? האם הם מתקבלים על הדעת? האם הם יובילו לאושר ולשביעות רצון?

דרך פעולתנו חשובה לא רק למען רווחתנו אלא גם עבור אחר׊׉. באמצעות הפעולות שלנו נוכל לטפח חברויות, משפחות, קהילות ואת החברה כולה - או לגרום לסבל ולאי הרמוניה. כל פעולה שלנו מייצרת שרשרת אירועים. ככל שנעמיק לחקור בנושא כך נבין את החשיבות העצומה של הקדשת תשומת-לב לדרך בה אנו חושב׊׉, המובילה לדרך בה אנו מתנהג׊׉, כיוון שהתוצאות יכולות להיות מורכבות ובעלות השלכות מרחיקות לכת.

גם ניסיון וגם היגיון מראים שפעולות מסוימות תורמות לתחושה גדולה יותר של רווחה, בעוד שאחרות רק יוצרות מהומה ואומללות. ברגע שאנו מכיר׊׉ בכך, איננו יכול׊׉ יותר להאשים בנסיבות שלנו את העולם או כוחות מעבר לשליטתנו, אלא מוכרחות להכיר בתפקיד שאנו ממלאות בעיצוב הדברים, ולקחת יותר אחריות על הדרך בה אנו מתנהג׊׉. תשומת לב לטוב לב, כנות, נדיבות ודיבור מיטיב יניחו בסיס איתן ויתרמו לאושר שלנו ושל הזולת.

bottom of page