top of page

התוכנית

תכנית 16 הקווים המנחים הבינלאומית (16G) מבוססת על רעיון פשוט – בידינו לשנות את הדרך שאנו חווים את העולם באמצעות הרהור מעמיק והתמרת הדרך שבה אנו חושבות, פועלים, מתייחסים לזולת ומוצאות משמעות. הסדנאות והחומרים השונים של התכנית הינם כלים מעשיים לחיים מלאי משמעות והגשמה.

אלפי אנשים סביב העולם מצאו שהלימוד והתרגול של התכנית הובילו לאושר והגשמה בחייהם האישיים והמקצועיים.

בשנת 2006 הארגון לפיתוח חמלה וחכמה  (FDCW -Foundation for Developing Compassion and Wisdom)השיק את התכנית שכיום פועלת ביותר מעשרים מדינות ברחבי העולם. בשנת 2020 התכנית הובאה לישראל על-ידי עמותת בית חולמים שמייצגת אותה בארץ וכיום לימוד התוכנית מתבצע על-ידי מנחות ומנחים מקומיים/ות מוסמכות/ים, בעברית ובערבית.

bottom of page