top of page

הכרת תודה

ההשקפה של 16 הקווים המנחים על

הכרת תודה היא שמחה בקשרינו עם אחר׊׉ וביכולת שלנו להעניק תמיכה הדדית. זוהי צורה של פתיחות ונדיבות המעצימה את מערכות היחסים שלנו. הכרת תודה מזמינה אותנו לשחרר סיבוכים מיותרים ולקבל זה את זו בפשטות ובטבעיות. היא מביאה שלווה והרמוניה.


קבלת הכרת תודה מהזולת מחזקת את הביטחון שלנו בידיעה שיש לנו תפקיד חיובי בעולם. היא גורמת לנו להרגיש שמכירים בקיומנו ובזכותה אנו זוכ׊׉ לעידוד ולהשראה. כשאנחנו מסוגל׊׉ להציע הכרת תודה כנה לאחר׊׉, אנחנו רוא׊׉ כיצד הדבר מביא לתחושה טובה בגופנו, להרגשה חמימה בלבנו ולזריקת אנרגיה. הערכה עושה לנו טוב.


הכרת תודה נובעת מהחכמה שמקבלת את העובדה שאיננו עצמאי׊׉ ובלתי-תלוי׊׉, אלא חלק מרצף יוצא מן הכלל של אירועים ויצורים על פני הכוכב הזה. היא מעודדת אותנו לקבל את המציאות בברכה במקום להיאבק בה – בין אם היא נראית לנו חיובית או שלילית. היכולת ללמוד לראות את כל מה שקורה כהזדמנות ללמידה ולגדילה, מהווה מרכיב עיקרי בחיים מאושרים.

הכרת תודה


להכיר בטוב הלב של הזולת ולהשיב לאחר׊׉ כגמול׋

הכרת תודה

מדיטציה על

00:00 / 20:13

הכרת תודה

היתרונות של

  • הכרת תודה יכולה להגביר את המודעות שלנו להיותנו קיימ׊׉ בתלות ב׭נשים אחר׊׉, בבעלי-חיים ובסביבה

  • להכרת תודה יש את הפוטנציאל להוות תרופת-נגד לבידוד ולבדידות, לכאב ולטינה

  • הכרת תודה יכולה להביא לחיי היום יום שלנו פרקטיקה מחוללת תמורה של הערכה וחמימות-לב

הידעת?


׭נשים המכיר׊׉ תודה מדווח׊׉ על רמות גבוהות של רגשות חיוביים, סיפוק מחייה׋, חיוניות, אופטימיות ורמות נמוכות של דכאון ומתח נפשי. ניסוי שנערך באוניברסיטת פנסילבניה מצא שמשתתפ׊׉ חוו באופן מיידי עלייה עצומה בתחושת אושר, כאשר כתבו ושלחו באופן אישי מכתב תודה למישה׊ שמעולם לא זכ׍ה להכרת התודה לה הי׍ה ראוי׌ על טוב-לב׎.

"בחיי היומיום עלינו לראות שאין זה אושר שהופך אותנו למכיר׊׉-תודה, אלא הכרת-תודה שהופכת אותנו למאושר׊׉."

האח דיוויד סטיינדל-ראסט

"תמציתה של אמנות גדולה, של כל אמנות יפהפייה, היא הכרת-תודה."

פרידריך ניטשה

bottom of page