top of page

כבוד

ההשקפה של 16 הקווים המנחים על

כולנו מבקש׊׋ כבוד והערכה וזקוק׊׉ להם. זהו תנאי בסיסי לתקשורת חיובית ובונה בין ׭נשים. דרך כבוד והערכה, אנו מכיר׊׉ בכך שלכולנו יש את אותם הצרכים הבסיסיים- בין אם גופניים, נפשיים או רוחניים, ובכך שניסיונ׋ וחוכמת׋ של אחר׊׉ יכול׊׉ להביא לנו תועלת.


עם זאת, לכבוד יש ממד נוסף העשוי להיות מנוע עוצמתי אף יותר ולהוביל לשינוי חיובי. משנות ילדותינו המוקדמות אנו גדל׊׉ ומתפתח׊׉ דרך הערצה וחיקוי של ׭נשים אחר׊׉. זהו תהליך שהיה ועודנו מקובל מאוד בחברות מסורתיות. חכמה וניסיון חיים נתפסים כסוג של אוצר שעובר בירושה מדור לדור. המשמעות של "זקנ׊׍ השבט" לא התייחסה לגיל׋ "הזקן". אז מדוע בימינו הנטייה היא לא לכבד את המבוגר׊׉ בעל׊׍ ניסיון החיים העשיר משלנו?


בכל מקום מסביבנו ישנם ׭נשים שנוכל לכבד, להעריך וללמוד מה׋, אם רק נבחר לעשות זאת ואם תהיה לנו הענווה הדרושה לכך. כבוד הוא דבר שעלינו לתת לאחר׊׉ במקום לדרוש. כיצד נבחר את ה׭נשים שנכבד? איזו השפעה תהיה לכך על חיינו? כיצד כבוד יכול לתרום לחיים מאושרים עבורנו?

כבוד

לכבד ׭נשים בעלי הבנה וניסיון חיים עמוקים ועשירים יותר, במיוחד את המבוגר׊׉ שבינינו

כבוד

מדיטציה על

00:00 / 20:00

כבוד

היתרונות של

  • כבוד מאפשר לנו לרכוש ידע, ניסיון וחכמה מהזולת

  • כבוד עוזר לנו לזהות דמויות לחיקוי וגיבור׊׉ שיכול׊׉ לעזור לנו לממש את הפוטנציאל הטמון בנו

  • לכבוד יש את הפוטנציאל ליצור חברה החוגגת את הגיוון והעושר של כל תושביה

הידעת?

מחקרים מצביעים על כך שאושר גורף בחיים קשור יותר לכבוד מאשר לרווח כספי. לכן, עדיף לשמח ׭נשים סביבנו בכך שנתייחס אליה׋ בכבוד, מאשר בכך שנעניק לה׋ מתנות חומריות.

"לעולם אל תביטו מלמעלה על אף אח׬, אלא אם כן את׋ עוזר׊׉ לו."

ג׳סי ג׳קסון

"אם נביט עמוק לתוך כפות ידינו, נראה בהן את הורינו ואת כל הדורות של אבותינו ואמותינו הקדמונים. כל כול׋ חיים ברגע הזה. כל אחד ואחת מהם מתקיים בגופנו. אנחנו המשכם של כל האנשים הללו."

טיך נהאת האן

bottom of page