top of page

כנות

ההשקפה של 16 הקווים המנחים על

כנות מעניקה הזדמנות לנוע בעולם בחן מבלי לפגוע באחר׊׉. לדבר או לפעול בחוסר כנות משמעו להציב את הצרכים שלנו לפני אלה של הזולת, לעוות את חוויית האחר׍ בהתאם לצרכים שלנו או לקחת את רכוש׎ לעצמנו. בשל כך חוסר כנות גורם לאכזבה גדולה ולכאב. לעומת זאת, להיות כנה משמעו להוקיר את צרכי׎ ורצונו של האחר׍. זוהי אמירה ברורה שרווחת׎ של האחר׍ חשובה לנו.


כנות היא בחירה אישית ששבה ועולה בכל פעם ש׭נשים מתַקשר׊׉ זה עם זו. לכל פרט יש את האפשרות להיות ישיר׌ וכנה בהתנהלות׎ עם ׭נשים, ללא קשר למצב׋ הבריאותי, המשפחתי, מעמד׋ או משאביה׋. בעשותנו כך אנו עוזר׊׉ ביצירת תרבות של כנות עבור כול׋.


דמיינו עולם בו כול׋ מתנהל׊׉ ביושרה, פועל׊׉ בהוגנות, ושומר׊׉ על ענייניה׋ הכלכליים פשוטים וישרים. אפילו המחשבה על כך עלולה לגרום לנו להתרכך ולחייך. נדרשים כמות עצומה של אומץ ועוצמה פנימית לגרום לכך לקרות, אבל מדוע לא להתחיל עכשיו? כנות מתחילה עם כל אחת ואחד מאתנו.

כנות

לפעול בשקיפות ובהוגנות

כנות

מדיטציה על

00:00 / 19:59

כנות

היתרונות של

  • כנות יכולה לשמור על מצפון נקי וכבוד עצמי

  • לכנות יש את הפוטנציאל לבנות מערכות יחסים בוטחות, פתוחות והוגנות אחד עם השניה

  • כנות יכולה לקדם תרבות המחפשת את טובת כול׋ במקום אינטרסים אישיים

הידעת?

מחקרים במכון הפוליטכני של וירג'יניה ובאוניברסיטת קליפורניה בברקלי הראו שאזורי המוח שנמצאים מאחורי המצח -האונה הקדמית וקליפת המוח הארובתית-מצחית – נהיים יותר פעילים כאשר הנסיין או הנסיינית מחליט׊׉ לשקר או להיות כנ׊׉. האזור המוחי הזה ידוע כבעל חשיבות רבה בשליטה קוגנטיבית, ולכן הם מסיקים שההחלטה מערבת משא ומתן בין דימוי עצמי לבין אינטרס אישי.

"מי שאינ׎ נזהר׍ עם האמת בנושאים קטנים, לא ניתן לבטוח ב׎ בנושאים חשובים."

אלברט איינשטיין

"אין כרית כה רכה כמו מצפון נקי."

פתגם צרפתי

bottom of page