top of page

נאמנות

ההשקפה של 16 הקווים המנחים על

כשהדברים מסתדרים בחיינו, קל מאוד לשכוח ששינוי עשוי להתרחש ברגע אחד. זהו טבעו של היקום. בעולם חסר וודאות, תחושת נאמנות וערבות הדדית היא לעיתים קרובות הדבק שמחזיק יחד משפחות וחברויות. היא עשויה להיות חבל הצלה המסייע לנו להרגיש בטוח׊׉ ונתמכ׊׉ ומאפשר לנו לתפקד כראוי.


כולנו רוצ׊׉ שיקבלו אותנו כפי שאנחנו. לא בזכות מה שאנו יכול׊׉ לקנות, איך שאנחנו נרא׊׉, או מי שאנו מכיר׊׉. כאשר איננו יכול׊׉ לסמוך על הנאמנות של הזולת, יש חרדה, חוסר בטחון, בדידות ושברון-לב.


זה הגיוני לחוש נאמנות כלפי ׭נשים קרוב׊׉ לנו, במיוחד אם אנחנו רוצ׊׉ שה׋ יהיו נאמנ׊׉ כלפינו. אך האם תחושה זו של קרבה יכולה להתרחב? האם ניתן להרחיב את תחושת החמימות והתמיכה כלפי ׭נשים שנמצא׊׉ מחוץ למעגל הקרוב שלנו? כיצד ניתן לפתח עמדה של נאמנות ואחדות כלפי קהילה רחבה יותר, ובסופו של דבר, כלפי כדור הארץ כולו? ׭נשים נפלא׊׉, כמו הדמויות המופיעות בדוגמאות הרבות בספר ״16 הקווים המנחים״ מצליח׊׉ לעשות זאת. כיצד ייראה העולם אם נוכל כולנו להרחיב את תחושת הנאמנות באופן הזה?

נאמנות


לנהוג בטוב-לב ובאחריות בכל מערכות היחסים שלנו

נאמנות

מדיטציה על

00:00 / 19:45

נאמנות

היתרונות של

  • נאמנות יכולה לעזור ל׭נשים בכל מקום לצמוח ולשגשג בסביבה של אמון, בטחון ויציבות

  • נאמנות יכולה לעודד פרקטיקה של הוקרת הזולת ותמיכה זה בזו בכל מצב אפשרי

  • לנאמנות יש את הפוטנציאל לחזק את יכולתנו להתייצב לצד ׭נשים ולהיות נוכח׊׉ עבור׋ ועבור המטרות שבהן אנו מאמינ׊׉

הידעת?

בני ובנות נוער המציב׊׉ את הצרכים של קבוצת חבריה׋ לפני הצרכים האישיים שלה׋ זוכ׊׉ לבריאות טובה יותר בהגיע׋ לבגרות. במחקר שעקב אחר 171 משתתפ׊׉ ובחן שוב ושוב את הנסיבות שלה׋ מהזמן שהיו בגיל 13 עד שהגיעו לגיל 27, מצא שמשתתפ׊׉ שהיו לה׋ חברויות קרובות בגיל ההתבגרות נהנו מבריאות גופנית טובה יותר.

"הבטחה היא ענן, הגשמתה היא גשם."

פתגם ערבי

"הרבה ׭נשים רוצ׊׉ לנסוע איתך בלימוזינה, אבל מה שאת׌ רוצה, זה מישה׊ ש׍יסע איתך באוטובוס כשהלימוזינה שלך מתקלקלת."

אופרה ווינפרי

bottom of page