top of page

ענווה

ההשקפה של 16 הקווים המנחים על

ענווה היא ההתייחסות לחוויית העולם ולמה שהוא מכיל בפליאה וביראת כבוד, במובן של לראות את עצמנו כחלק קטן מקוסמוס עצום, המאוכלס על ידי ׭נשים ויצורים מהם באפשרותנו ללמוד.


ענווה היא כוח שקט. בתרבויות מסוימות להיות קולני׊׉ ואסרטיבי׊׉ לגבי מה שאנחנו חושב׊׉ ומה שאנחנו רוצ׊׉ נחשב רגיל למדי. עם זאת, יש משהו מכובד ב׭נשים צנוע׊׉ באמת ובתמים. גם אם ה׋ בולט׊׉ ומצליח׊׉, יש לה׋ את החוכמה והניסיון להבין את מגבלותיה׋.

׭נשים עם ענווה יכול׊׉ לראות מעבר לנקודת המבט הצרה האישית והאינטרסים שלה׋. ה׋ מכיר׊׉ בכך שכולנו תלויים ב׭נשים אחר׊׉, ושיש לנו תפקידים ייחודיים ולעתים בלתי צפויים למלא האחת בחיי רעותה. ענווה מעבירה את נקודת המבט שלנו מ-'אני' ל-'אחר׊׉' בחדווה ומתוך שמחה.


ענווה מופיעה בתחילת 16 הקווים המנחים מכיוון שזו נקודת התחלה. איך נוכל לצמוח ולהתפתח אם נחשוב שאין לנו מה ללמוד?

ענווה

להיות מוכנ׊׉ ומסוגל׊׉ ללמוד מאחר׊׉

ענווה

מדיטציה על

00:00 / 20:43

ענווה

היתרונות של

  • ענווה יכולה לעזור לנו ללמוד ולצמוח מְעֵבר לנקודת המבט האישית ולאינטרסים שלנו

  • ענווה יכולה להעיר אותנו באופן מלא יותר לתלות ההדדית עם ׭נשים אחר׊׉, בעלי חיים והסביבה

  • לענווה יש את הפוטנציאל לשחרר אותנו מהיותנו סגור׊׉, חסרי רגישות או מלא׊׉ בחשיבות עצמית, דברים שמנתקים אותנו מאחר׊׉

הידעת?

׭נשים צנוע׊׉ נוט׊׉ להיות נדיב׊׉ יותר גם עם הזמן וגם עם הכסף שלה׋, ויש לה׋ גם יכולת טובה יותר להתמודד עם אירועי חיים מלחיצים.

אף על פי שלעתים קרובות הענווה נתפסת כשוות ערך לתחושת חוסר ערך ודימוי עצמי נמוך, פילוסופים רואים בענווה אמיתית מִבְנֵה עשיר ורב-פנים, שכולל יכולת הערכה מדויקת של התכונות שלנו, יכולת להכיר במגבלות שלנו ויכולת לשים בצד את העצמי. עם זאת, המחקר המדעי על טבעה והשלכותיה של הענווה עדיין בחיתוליו.

"עוד לא פגשתי מישה׊ בּוּר׌ עד כדי כך, שלא יכולתי ללמוד ממנ׎ משהו."

גליליאו גליליי

"כשאת׌ מדבר׍, את׌ בסך הכול חוזר׍ על מה שאת׌ כבר יודע׍. אבל כשאת׌ מקשיב׌, את׌ עשוי׌ ללמוד משהו חדש."

הדלאי לאמה

bottom of page