top of page

שאיפות

ההשקפה של 16 הקווים המנחים על

המשמעות של שאיפות: כמיהה עמוקה לתכלית והגשמה, שמחה ואושר שמצויים עמוק ולפעמים קבורים בלבנו ובלבבם של כל היצורים החיים. זהו הקול בתוכנו אשר דוחק בנו לנהוג בחיים שלנו כראוי ולנצל היטב את כל התשוקות והמתנות שבחזקתנו, באשר הן. האופן בו אנו בוחר׊׉ להגיב לקול הזה יקבע את כל שאר הבחירות שאנו עוש׊׉ בחיינו.


עצם קריאת הדף הזה קשורה לשאיפות. שאיפות הן הדלק של השינוי. הן מוזנות מהתקווה שהחיים יכולים להשתפר או להיות משמעותיים יותר ומהנכונות לפעול אחרת על מנת לגרום לשינוי להתרחש. שאיפות מייצגות קריאה לפעולה.

כול׋ שואפ׊׉ להיות מאושר׊׉ וזו תכונה אנושית טבעית לכלול אחר׊׉ בשאיפה הזו. אנו רוצ׊׉ שבני משפחתנו, חברינו וחברותנו ישגשגו ויהיו מרוצ׊׉. אנו רוצ׊׉ ש׭נשים חסרי-בית ימצאו מחסה, שלרעבים יהיה מזון ולחולים גישה לתרופות. אנו רוצ׊׉ שהעולם ישכון בשלווה.

בדרך כלל ה׭נשים השמח׊׉ ביותר עם הכי הרבה שביעות רצון, הם אלו שמצאו דרך ליישם את השאיפות שלה׋ עבור עצמ׋ ועבור הזולת וכך, ה׋ לוקח׊׉ חלק פעיל ביצירת עולם טוב יותר. זוהי תכונה משותפת לכל דמויות-המופת שלנו. ייתכן וסיפור חייה׋ מרתיע ואולי נדמה שאינו בר-השגה. אך למרות שה׋ דמויות נישאות, כל הדברים שה׋ עשו נבנו על בחירות קטנות וצעדים קטנים, שרבים מביניהם אפשריים לכל אחד ואחת.

מה ביכולתנו לעשות על מנת להפוך את השאיפות שלנו למציאות? כיצד נוכל לטעום ולממש את הפוטנציאל הייחודי שלנו כבני אנוש?

שאיפות

הגשמה באמצעות דרך חיים מספקת שאינה פוגעת בזולת

שאיפות

מדיטציה על

00:00 / 21:56

שאיפות

היתרונות של

  • שאיפות יכולות לתעל את הזמן והאנרגיה שלנו בדרכים שמקנות משמעות וסיפוק

  • לשאיפות יש את הפוטנציאל לעזור לנו לעשות דברים אחרת ולקחת חלק פעיל ביצירת עולם טוב יותר

  • שאיפות יכולות לחבר אותנו עם ׭נשים עם השקפת עולם דומה לשלנו ולמקורות שיסייעו לנו להגשים את חלומותנו

הידעת?

מחקר שהתבסס על סקירות המוח באמצעות דימות תהודה מגנטית תפקודי (MRI) מצא שעיסוק בספורט או אימון כישורי חיים שמדגיש חמלה לשאיפות ולחלומות של הפרט מגבירים שינוי התנהגותי. עיסוקים כאלה גם מפעילים חלקים במוח שמשפרים את היכולת הכללית לראות בעיני רוחנו, כלומר, היכולת לדמיין יעדים טוב יותר.

במחקר אחר, חוקרים בקינגס קולג' בלונדון הגיעו למסקנה שיש פחות סיכוי שבנות ישאפו לעסוק במקצועות המדע בהשוואה לבנים, אף על פי שאחוז גבוה יותר של הבנות דרג מדע כאחד המקצועות האהובים עליהן.

"שמר׊ עץ ירוק בליבך והזמיר יגיע."

פתגם סיני

"תמיד היו הגרסה הטובה ביותר של עצמכ׋, במקום להיות הגרסה הפחותה של מישה׊ אחר׍."

ג'ודי גרלנד

bottom of page