top of page

שירות

ההשקפה של 16 הקווים המנחים על

שירות הוא הביטוי החיצוני של המשאלה להיטיב עם אחר׊׉ – לתרום לאושר׋. בצורתו הטובה ביותר, הוא ביטוי לדאגה, שיתוף ושמחה בחברת הזולת. יפה מאד לראות כששירות קורה ללא מאמץ ובאופן ספונטני. מתן שירות יכול להחוות גם כחובה. במקום להיות קליל ומלא שמחה הוא מרגיש מעיק וכבד. עבור רובנו, הלמידה כיצד לשרת ולקבל שירות מאחר׊׉, מתמשכת לאורך כל החיים.


בכל רגע יש הזדמנות להפוך את החיים של מישה׊ אחר׍ לקלים או נחמדים יותר. לכל מחשבה, מילה או פעולה שזורמת מאיתנו בצורה אוהבת יש את הפוטנציאל ליצור אושר. האם נסכים למצוא בתוכנו את הרגישות והתבונה, הבהירות והאמונה הנחוצים לכך?


הגמול הוא אדיר. בעודנו מגל׊׉ ומעמיק׊׉ את איחולינו לאושרם של אחר׊׉, אנו מוצא׊׉ את המפתח לאושר שלנו. כול׋ כלול׊׉ במשוואה. זהו כלל הזהב של שירות כנה, שנמצא בבסיס המסורות הרוחניות ומקורות החכמה בעולם. "ואהבת לרעך כמוך".

שירות

לעזור ולהועיל לזולת בכל דרך שנוכל

שירות

מדיטציה על

00:00 / 20:21

שירות

היתרונות של

  • שירות יכול לתרום לכך שחייו של מישה׊ אחר׍ יהיו קלים או טובים יותר

  • שירות יכול להסיח את דעתנו מהמיקוד המתיש והבלעדי ב-'אני, עצמי, שלי'

  • לשירות יש את הפוטנציאל להוביל למציאת שביעות רצון, משמעות ושמחה באמצעות בניית קשרי-לב עם אחר׊׉

הידעת?

מחקר שנערך בקרב סטודנטי׊׉ בנות ובני 15-16, הראה שלאחר עשרה שבועות, נראתה ירידה תלולה בגורמי סיכון למחלות לב, כולל רמת כולסטרול ומדד מסת גוף יחסית בקבוצת המחקר של הסטודנטי׊׉ שהתנדבו, לעומת קבוצת הסטודנטי׊׉ שלא התנדבו בתקופה הזו. יתרונות אלה בלטו עוד יותר אצל סטודנטי׊׉ שהתנהגות׋ האמפטית והאלטרואיסטית גברה ואף נצפה שמצבי הרוח השליליים שלה׋ ירדו במהלך עשרת השבועות.

מחקר נוסף הראה שמתן שירות במהלך שנות הלימודים באוניברסיטה הגביר באופן משמעותי את ההתפתחות האקדמית של הסטודנטי׊׉, כמו גם את התפתחויות מיומנויות החיים שלה׋ והתחושה של אחריות חברתית.

"הדרך הטובה ביותר למצוא את עצמך, היא לאבד את עצמך בשירות הזולת."

מהטמה גנדי

"במקום בו כשרונך וצרכי העולם מצטלבים, נמצא ייעודך."

אריסטוטל

bottom of page