top of page

אומץ

ההשקפה של 16 הקווים המנחים על

אומץ קשור להתמתחות. זה לראות, להרגיש או להבין שניתן לעשות משהו נוסף או אחר, לפתח את הנחישות לעשות זאת ואז לבצע זאת למרות כל המכשולים. אנחנו מרגיש׊׉ בגופנו כשאנו אמיצ׊׉. יש זוהר של שביעות רצון והקלה. משהו השתנה וגדלנו במידותינו.


אומץ אינו נמדד במה שאנחנו עוש׊׉, אלא בדברים עליהם אנו מתגבר׊׉ בתוך עצמנו. זה מתבטא בצורות שונות. למשל, בגישה יציבה מול קשיים יומיומיים, כמו גם במחווה הספונטנית. זה קורה מסביבנו בשקט, וגם מופיע בחדשות.


אומץ זה להכיר בפחדים שלנו, אך לא להירתע מהצעת דבר מה שנמצא מעבר לצרכים המיידים והנוחות שלנו. רוב ה׭נשים האמיצ׊׉ החליטו שרווחת הזולת חשובה יותר מהרווחה האישית שלה׋ ונתנו להחלטה הזו להניע את פעולותיה׋ ואת אורח חייה׋. ללא יוצא מן הכלל, נראה שה׋ חו׊׉ את אושר׋ בתהליך עצמו.

אומץ

קבלת אחריות ואתגרים עם נחישות ושוויון נפש

אומץ

מדיטציה על

00:00 / 20:34

אומץ

היתרונות של

  • אומץ עוזר לנו להתעלות מעבר לצרכים ולנוחות המיידיים שלנו

  • אומץ יכול לפתח את הכוחות להגיב בצורה מיטיבה לכל דבר שהחיים מזמנים לנו

  • לאומץ יש את הפוטנציאל לגלות את מי שאנחנו באמת, באמצעות התמודדות עם פחדים ואתגרים

הידעת?

עקרון מרכזי בגבורה הוא שהגיבור׊׉ היעיל׊׉ ביותר פועל׊׉ בתוך רשת ולא לבד. מחקרים שערך פיליפ זימברדו, פרופסור לפסיכולוגיה בדימוס מאוניברסיטת סטנפורד ונשיא 'מיזם הדמיון ההרואי', מצאו ש׭נשים מצליח׊׉ לגייס את המשאבים המאפשרים לה׋ לממש את שאיפותיה׋ ההרואיות, באמצעות יצירת רשתות.

מחקר שערך מכון וייצמן למדע מצא שפחד מתבטא בשתי דרכים – או שאנו אומר׊׉: "אני פוחד׍", או שהגוף אומר זאת במקומנו ומזיע. המדענים מצאו שכל עוד אין הלימה בין שני הביטוים האלה, נפעל עם אומץ. רק כשהתוצאה גבוהה בשני הביטויים יש פחות סיכוי שנפעל עם אומץ.

"העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו, לא בגלל ה׭נשים שעוש׊׉ רע, אלא בגלל אלו שלא עוש׊׉ דבר בעניין."

אלברט איינשטיין

"החיים מתכווצים או מתרחבים בהתאם לאומץ האדם."

אנאיס נין

bottom of page