top of page

16 הקווים המנחים

תכנית 16 הקווים המנחים הבינלאומית (16G) מבוססת על רעיון פשוט – בידינו לשנות את הדרך בה אנו חו׊׉ את העולם באמצעות מודעות והתמרת הדרך בה אנו חושב׊׉, פועל׊׉, מתייחס׊׉ לזולת ומוצא׊׉ משמעות ולהיות ל׭נשים מעורב׊׉, חומל׊׉, ואכפתי׊׉ כלפי עצמנו וכלפי הזולת. באמצעות חקירת 16 הקווים המנחים, המביעים ערכים אוניברסליים, מתאפשרת הכרות מעמיקה יותר עם עצמנו, פריצת תפיסות עצמיות מגבילות, שיפור מערכות היחסים שלנו, קבלת החלטות טובות יותר ומציאת שלוות-נפש וחוסן, גם בעתות משבר.   
תוכנית 16 הקווים המנחים הושקה בשנת 2006 על ידי הארגון לפיתוח חמלה וחכמה (FDCW) ופועלת כיום ב-22 מדינות. אלפי ׭נשים סביב העולם מצאו בתוכנית מסגרת לימוד פשוטה, מעשית ומעמיקה התורמת באופן משמעותי למציאת אושר, הגשמה ומשמעות בחייה׋ האישיים והמקצועיים, באמצעות פיתוח חוסן רגשי, מיומנויות למידה חברתית-רגשית, כישורים חברתיים והעצמה אישית וקהילתית. עמותת בית חולמים הביאה את התוכנית לישראל בשנת 2020, כשהפכה לנציגה הרשמית של התוכנית מטעם FDCW. עמותת בית חולמים מציעה סדנאות, הרצאות ופעילויות למסגרות ארגוניות, ציבוריות ופרטיות, בעברית, בערבית ובאנגלית.

הקווים המנחים

הדרך בה אנו מוצא׊׉ משמעות

שאיפות

הגשמה באמצעות דרך חיים מספקת שאינה פוגעת בזולת

עקרונות

ערכים פנימיים יציבים וכנים, ולהימנע מהשפעות שליליות

שירות

לעזור ולהועיל לזולת בכל דרך שנוכל

אומץ

קבלת אחריות ואתגרים עם נחישות ושוויון נפש

הדרך בה אנו מתייחס׊׉ לזולת

כבוד

לכבד ׭נשים בעלי הבנה וניסיון חיים עמוקים ועשירים יותר, במיוחד את המבוגר׊׉ שבינינו

סליחה


לשחרר ולהרפות את הכעס והטינה כלפי עצמנו וכלפי הזולת

הכרת תודה


להכיר בטוב הלב של הזולת ולהשיב לאחר׊׉ כגמול׋

נאמנות


לנהוג בטוב-לב ובאחריות בכל מערכות היחסים שלנו

הדרך בה
אנו פועל׊׉

טוב לב

להיות חברי׮, אכפתי׮ ומתחשב׮

כנות

לפעול בשקיפות ובהוגנות

נדיבות

לתת בלי לצפות לדבר בתמורה

דיבור מטיב

לדבר בתבונה וברגישות

הדרך בה
אנו חושב׊׉

ענווה

להיות מוכנ׊׉ ומסוגל׊׉ ללמוד מאחר׊׉

סבלנות

לפתח תודעה שְלווה ורחבה

שביעות רצון

אמנות היכולת להיות מרוצ׊׉ ממי שאנחנו וממה שיש לנו

חדווה

שמחה במזל׋ הטוב של אחר׊׉

אירועים קרובים

16 הקווים המנחים- סדנת שלב 1

7.6.24

בסדנה נכיר את תכנית 16 הקווים המנחים לחיים מאושרים ובעלי משמעות
ונטפח ערכים לבניית חוסן נפשי ושלווה.
התכנית מאמנת אותנו להיות אנשים טובים ומיטיבים באמצעות
כלים מעשיים ליישום בחיי היומיום וביניהם מדיטציה, מיינדפולנס ועוד.
הסדנא תתקיים בשני ימי שישי מרוכזים
וב- 21.6.24 וב- 7.6.24

שלב 1- 16 הקווים המנחים

28.7.23

סדנת 16 הקווים המנחים שלב 1 היא דרך נפלאה להכנס ללב תוכנית 16 הקווים המנחים. בשלב זה נכיר את הקווים המנחים ואת נושאי החכמה וכל שהם מציעים לנו. היכרות עם התיאוריה והתרגול של מדיטציה ומיינדפולנס,
ונקבל סדרת כלים מעשיים לישום מהיר בחיי היומיום
סדנא זו תתקיים במי שישי עוקבים בתאריכים 28.7.23 וה-4.8.

שלב 1- 16 הקווים המנחים

25.11.22

סדנת שלב 1 היא דרך נפלאה להכנס ללב תוכנית 16 הקווים המנחים. בשלב זה נכיר את הקווים המנחים ואת נושאי החכמה וכל שהם מציעים לנו. היכרות עם התיאוריה והתרגול של מדיטציה ומיינדפולנס,
ונקבל סדרת כלים מעשיים לישום מהיר בחיי היומיום
סדנא זו תתקיים בשני ימי שישי עוקבים - 25/11/22 וה- 2/12/22

השפעה

פריסה עולמית

בעולם

מאז 2006

מעל
2000 ׭נשים
150 מנח׊׉
20 מדינות

מגוון שפות

מאז 2020
גם בעברית וערבית

בישראל

מאז 2020

70 ׭נשים
15 סדנאות
25 מנח׊׉

bottom of page